جک

جک سقفی

جک

با اجرای هر نوع سقف مانند تیرچه بلوک، عرشه بتنی، سبک، یونولیت باید آنها را بطور موقت نگهداری کرد. بهترین و سریع ترین روشها برای این منظور استفاده از جک سقفی می باشد. جک سقفی که با نامهای جک فلزی، جک تلسکوپی و شمع فلزی نیز شناخته می شود در ارتفاع های مختلف ساخته می شود که بر اساس حداقل ارتفاع (در هنگام بسته بودن) و حداکثر ارتفاع (در هنگام باز بودن) و ضخامت و قطر لوله ها داری تحمل بار متفاوت می باشند. همچنین به وسیله مهره تعبیه شده در وسط هر جک قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه بین حداکثر و حداقل ارتفاع در هر کدام فراهم است. با توجه به اهمیت مقاومت این وسیله در مقابل فشار بارهای وارده و جلوگیری از خمش و ریختن آوار طراحی بر اساس اصول استاندارد بین المللی یکی از اولویتهای می باشد. جک ها فلزی را میتوان در پروژه های مختلف استفاده نمود و در این صورت میتوان از جک سقفی دست دوم استفاده نمود.

جک سقفی

جک سقفی

استاندارد

این جک ها توان باربری ۱٫۵ تن را دارا می باشند و بصورت استاندارد در ارتفاع ۳٫۵ طراحی و تولید می گردند که بنا به سفارش مشتری در ارتفاعات دیگر نیز قابل تولید است.

داربست های مدولار

در ارتفاع بیش از ۴ متر از نظر فنی و ایمنی و همچنین در سقف های دال بتن به جای جک های سقفی استفاده از داربست های مدولار پیشنهاد می گردد.

T شکل یا U شکل

در شرایط کاری مختلف می توان از سرجکهای گوناگون مانند T شکل یا U شکل استفاده کرد.که در دو نوع ثابت و متحرک قابلیت ساخت دارند. در نوع ثابت سرجک بر روی جکها جوشکاری می شود.

توصیه

نباید هیچ موقع از لوله درز دار برای تولید جک سقفی استفاده کرد. بهترین نوع رزوه برای تولید جک از جنس چدن داکتیل نشکن می باشد.

وزن جک های سقفی

 1. جک  با صلیب ثابت ،ارتفاع ۳ متر                      ۱۵KG
 2. جک  بدون صلیب ، ارتفاع ۳ متر                       ۱۲٫۵KG
 3. جک  با صلیب ثابت ، ارتفاع ۳٫۵ متر                 ۱۶KG
 4. جک  بدون صلیب ، ارتفاع ۳٫۵ متر                   ۱۳٫۵KG
 5. جک  با صلیب ثابت ، ارتفاع ۴ متر                     ۱۷٫۵KG
 6. جک  بدون صلیب ،ارتفاع ۴ متر                        ۱۵KG
 7. جک با صلیب ثابت ، ارتفاع ۴٫۵ متر                  ۱۹٫۵KG
 8. جک  بدون صلیب، ارتفاع ۴٫۵ متر                    ۱۶٫۸KG
 9. جک با صلیب ثابت، ارتفاع ۵ متر                       ۲۱KG
 10. جک بدون صلیب،ارتفاع ۵ متر                          ۱۸٫۵KG
 11. سر جک تی شکل ۷۰ سانتی                             ۴KG
 12. سرجک تی شکل ۸۰ سانتی                              ۵KG
 13. سرجک تی شکل ۹۰ سانتی                              ۶KG